El pacte obre camí, un nou camí

by Paco Vargas

stop antigitanismo_inf

Recentment s’aprovava en el Congrés dels Diputats el Pacte d’Estat contra l’Antigitanisme.

Després de diversos mesos i 28 compareixences en la Subcomissió creada per a l’estudi d’aquest Pacte, s’ha aconseguit, en termes legislatius, un de les majors fites conegudes fins al moment, per (i per a) el Poble Gitano.

I dic bé ‘per’, ja que aquest és un dels exemples més explícits de com la necessitat de legislar davant d’una situació de desigualtat, canalitzada per part de les organitzacions que representen a aquells que pateixen o sofreixen desigualtats, articulada en la petició concreta de legislació, té els seus fruits en el marc polític i jurídic d’aquest estat. Obtenint així, el reconeixement negat històricament.

Perquè aquest moment ens situa en una posició inaudita per a totes les persones gitanes fins al moment. El desconeixement del propi terme ‘Antigitanisme’, la negació de l’acceptació d’aquest com a element condicionant de la vida i condicions materials dels gitanos en aquest país, ha quedat enrere per a iniciar un nou escenari, un nou camí.

Un camí que reconeix, primer, l’Antigitanisme com una forma específica de racisme, estructural, històric, sistemàtic i dirigit contra tot el remarcable sota l’estigma gitano; pràcticament des que el gitano pren consciència de ser respecte a la societat, i la societat situa a les persones gitanes a l’altre costat, en l’alteritat, en l’aliè.

Les 157 mesures recollides en el Pacte d’Estat contra l’Antigitanisme marquen un precedent, un marc estructural i conceptual sobre el qual generar polítiques públiques que protegeixin els joves, majors, dones… En definitiva, que protegeixin la comunitat gitana, en tot, i a tots els nivells.

És important no desmerèixer altres avanços aconseguits en matèria legislativa que han suposat un impuls en matèria de reconeixement del terme i introducció en l’agenda política. Podem destacar l’accepció del terme ‘antigitanisme’ en la Llei d’Igualtat de Tracte i no Discriminació, aprovada a Catalunya el 30 de desembre de 2020. On, per primera vegada en la història d’aquest país, es reconeixia legislativament a aquest tipus específic de racisme contra els gitanos.

Un altre d’aquests avanços és la introducció de l’Antigitanisme com a delicte d’odi en el Codi Penal, el 26 de maig de 2022. Fet que, al meu entendre, va servir de catalitzador per a la creació de la Subcomissió per a un Pacte d’Estat contra l’Antigitanisme.

Un pacte d’Estat que, en paraules de Joan Ruiz i Carbonell, president de la Subcomissió serviria per a garantir la igualtat entre les persones gitanes i la resta de la societat espanyola:

“El conjunt de propostes tenen com a ambició ser, a pocs dies del dia del poble gitano, un nou pas en el camí d’aconseguir que els qui són part d’ell siguin ciutadans de ple dret del país que compartim”.

Hem de ser conscients de l’assoliment, del que això implica nivell polític, ja que, no abunden els Pactes d’Estat en el nostre sistema jurídic-legislatiu.

Fins al moment, eren pocs els que havien aconseguit veure la llum i es podien agrupar en algunes categories 1) els que pretenien garantir el moment de Transició del règim franquista a la democràcia constitucional del 78 (Pactes de la Moncloa i Pacte per al Desenvolupament Autonòmic), 2) Pacte per a garantir les pensions públiques (Pacte de Toledo, 1995), 3) Pacte contra el Terrorisme (primer basat en el terrorisme d’ETA i, posteriorment ampliat per a afegir al Pacte el terrorisme gihadista) i 4) Pacte contra la violència masclista.

És a dir, la reivindicació de drets per part d’un grup concret (o minoria) de la societat espanyola no havia estat capaç d’introduir-se en l’agenda política com una qüestió d’Estat, fins al moment, el nostre moment.

I això hauria de ser celebrat per tots, no sols per part de les persones gitanes, sinó de tota la societat espanyola. O almenys, per part d’aquells que reconeixen les desigualtats socials com una xacra contra la qual cal lluitar, aquells que entenguin que aquest país té amb nosaltres un deute gairebé irreparable, que és de justícia social que se’ns reconegui com a subjectes polítics, com a minoria, com a Poble.

Perquè se’ns reconegui, en igualtat de condicions. Perquè l’antigitanisme sigui un element tan evident com menyspreable, perquè el fet de ser gitanos no condicioni negativament les nostres possibilitats de vida, els nostres somnis, les nostres esperances.

Perquè la invisibilització forçosa que havíem patit durant segles, quedi en l’oblit.

Perquè puguem avançar com a societat. Junts. Sense deixar a ningú enrere.

 

L’idioma Romaní: La joia amagada

by Ramón Flores

Tree of Languages

El mes passat es va dur a terme el Congrés Internacional de la Llengua Espanyola (CILE), que va oferir una proposta interessant: el taller de lèxic calò i romaní en el castellà de la baixa Andalusia. Aquest taller va ser dirigit per Joaquín López Bustamante, periodista, escriptor i gestor cultural, i va tenir lloc en la Fundació Caballero Bonald de Cadis durant dos dies consecutius. L’objectiu era ensenyar a qualsevol interessat sobre el mestissatge i la interculturalitat de la llengua espanyola, i en aquest cas amb el calò i el romaní.

Un punt interessant a reflexionar, ja que es posa de manifest la importància de la preservació de les llengües minoritàries.

L’extinció massiva d’espècies és un fet que s’ha convertit en la marca registrada de la nostra època. Però no és només la fauna i la flora la que està en perill, també ho estan els idiomes. Els lingüistes no poden determinar amb exactitud quants idiomes existeixen avui dia, ja que l’idioma d’un lingüista pot ser considerat com un dialecte per un altre. Per exemple, alguns consideren els “idiomes” danès, noruec i suec com a “dialectes” d’un “idioma escandinau” perquè comparteixen estructures, vocabulari i experiències culturals, i són mútuament comprensibles.

Els idiomes poden caracteritzar-se com en perill d’extinció i s’extingeixen quan mor l’últim parlant d’un idioma. Quan això succeeix, l’idioma i la cultura desapareixen sense deixar gaire rastre, ja que molts dels idiomes que estem perdent no han deixat evidència escrita o registrada. De fet, moltes llengües extintes només es parlaven, no s’escrivien. Com el romaní, històricament llengua transmesa oralment.

La importància de la preservació dels idiomes no pot ser subestimada, molt menys el romaní. És un tresor de la humanitat, i la seva pèrdua significaria la desaparició d’una forma única de pensar, expressar-se i entendre el món. A més, la preservació del romaní és fonamental per a la diversitat cultural i la promoció del diàleg intercultural en les societats actuals.

En particular, el romaní, que és parlat per les comunitats gitanes en gairebé tothom, està en perill. La llengua romaní té una rica història i cultura, i la seva preservació és crucial per a la identitat i l’autoestima de les comunitats gitanes. És important que s’inverteixin recursos en la difusió i ensenyament de la llengua romaní, per a assegurar que aquesta llengua no desaparegui en el futur.

Perquè les llengües minoritàries són una de les formes més antigues i poderoses de comunicació humana. Elles ens permeten compartir coneixement, transmetre cultura i crear una connexió profunda amb el nostre entorn.

L’anihilació física de comunitats de parlants natius és una de les principals causes de l’extinció de llengües. Històricament, els colons europeus van portar mort i destrucció a moltes comunitats natives en tot el continent americà de nord a sud. Tot això va portar a la pèrdua de nombrosos idiomes i cultures. Malgrat el genocidi i la persecució a les comunitats romanís al llarg de la història, el romaní encara sobreviu amb prou feines.

No oblidem que, quan un idioma desapareix, també el fa la cosmovisió, la cultura i el coneixement de les persones que ho parlaven. Això és una pèrdua per a tota la humanitat. Les persones que viuen en contacte directe amb el seu entorn tenen un coneixement profund del seu hàbitat. Quan la seva llengua s’extingeix, es perd la saviesa que tenen sobre la relació amb el món, les seves creences filosòfiques i religioses, així com la seva expressió cultural (en música, arts visuals i poesia) que ha enriquit tant als parlants d’aquesta llengua com a uns altres que s’haurien trobat amb aquesta cultura.

En contraposició al que alguns argumenten, el món no seria un lloc millor si tots parlessin anglès. De fet, el món s’empobriria profundament per la reducció de diferents idiomes i cultures i per descomptat seria molt pitjor sense la llengua romaní. És de vital importància educar a les generacions presents i futures en totes les facetes de l’idioma i la cultura gitana, així com en les arts i la seva integració en la cultura popular, ja que produeix i produirà immenses recompenses.

La preservació de la llengua romaní és especialment important en aquest sentit. Aquesta llengua és parlada per més de 10 milions de persones a tot el món i és una part fonamental de la cultura dels pobles gitanos. De fet, la llengua és una de les característiques més distintives de les nostres comunitats en moltes parts del món i s’ha mantingut al llarg del temps com una forma de resistència contra la discriminació i la marginació.

Per a les comunitats gitanes, preservar la llengua no sols és important per a mantenir la seva identitat cultural, sinó també per a promoure la igualtat i la justícia social. La llengua romaní és un mitjà per a donar veu a una comunitat que ha estat marginada i discriminada durant segles. La llengua és una part vital de la cultura gitana, que ha estat transmesa de generació en generació a través de contes, cançons, poesia i altres formes d’art. La preservació d’aquesta llengua no sols significa preservar una forma de comunicació, sinó també preservar la riquesa i diversitat cultural d’una comunitat.

La preservació de la llengua romaní és una manera d’afirmar la seva identitat i lluitar contra la discriminació. Al llarg de la història, els parlants del romaní han estat marginats fins i tot dins de la seva pròpia comunitat, amb la llengua gitana sent vesteixi com una forma inferior de comunicació.

No oblidem que la llengua romaní també pot exercir un paper important en la promoció de la justícia social. Les comunitats gitanes sovint són víctimes de discriminació i exclusió social en àrees com l’educació, l’ocupació i l’habitatge. La promoció de la llengua pot ajudar a fomentar una major comprensió i respecte per la cultura romaní, la qual cosa al seu torn pot portar a una major inclusió i equitat.

En un món cada vegada més globalitzat, la diversitat lingüística i cultural s’ha convertit en una necessitat cada vegada més imperativa. La preservació de les llengües minoritàries, com el romaní o el calò, no sols és fonamental per a la preservació de la identitat i riquesa cultural dels seus parlants, sinó també per a enriquir el patrimoni lingüístic de la humanitat en el seu conjunt.

És en aquest context que esdeveniments com el Congrés Internacional de la Llengua Espanyola adquireixen un valor incalculable, en fomentar el mestissatge i la interculturalitat de l’idioma, i per extensió, celebrar i preservar la diversitat lingüística i cultural del nostre món. El fet que la llengua gitana estigui guanyant terreny en aquests espais, és un senyal esperançador que ha de ser reforçat i celebrat.

És temps de deixar de costat els esforços homogeneïtzadors del llenguatge i la cultura, i en el seu lloc, abraçar la riquesa i la diversitat com l’essència de la nostra humanitat. Només així, podem construir un futur més ric i més inclusiu, on les llengües minoritàries no es converteixin en meres relíquies del passat, sinó que floreixin i enriqueixin la cultura i el patrimoni lingüístic de tota la humanitat.

En l’actual panorama cultural, els esdeveniments com el Congrés Internacional de la Llengua Espanyola, s’erigeixen com un espai essencial en la promoció de la diversitat i la interculturalitat de l’idioma romaní.

El seu valor incalculable radica en la promoció del mestissatge i la celebració de la pluralitat lingüística i cultural del nostre món. Resulta esperançador comprovar com, en aquests espais, la llengua gitana està cobrant cada vegada més protagonisme, la qual cosa constitueix un senyal inequívoc que hem de fomentar i aplaudir el seu avanç. Hem d’apostar per una visió menys homogeneïtzadora del llenguatge i la cultura, i, en el seu lloc, abraçar la riquesa i la diversitat com a elements clau de la nostra humanitat. Només així podrem construir un futur més inclusiu i enriquidor, en el qual les llengües minoritàries no es vegin reduïdes a meres relíquies del passat, sinó que floreixin i enriqueixin el patrimoni lingüístic i cultural de tota la humanitat.

Activisme gitano i democràcia: estranys companys de viatge

by Ramón Flores

Democracia_y_activismo_gitano*Dibuix de Daniel Diaz

En el món actual, la democràcia sembla ser un sistema polític tan arrelat que molts de nosaltres la donem per descomptada. No obstant això, els recents assalts al Capitoli dels Estats Units i al Congrés del Brasil per part d’una torba d’extremistes de dreta és un recordatori dolorós que hem d’estar alerta i protegir aquesta forma de govern que tant valorem.

La democràcia es defineix com un sistema polític en el qual la gent té el poder de triar als seus líders i prendre decisions importants sobre com es governarà la seva societat. És un sistema que promou la llibertat d’expressió, la igualtat davant la llei i la participació ciutadana en la presa de decisions. Però la democràcia és més que això. També és un valor que ha de ser defensat i protegit. I quan no ho fem, correm el risc de perdre’l.

Aquests fets no sols són un afront a la democràcia, sinó que també representen una amenaça directa per a la comunitat gitana i altres grups minoritaris.

Alguns es preguntaran la relació entre un cas i un altre, però la resposta és simple.

L’extrema dreta ha demostrat una vegada i una altra que no té objeccions a recórrer a la violència per a imposar els seus punts de vista i suprimir a aquells que s’oposen a ells. Aquesta situació és especialment preocupant per als gitanos, els qui contínuament són objecte de discriminació i violència en molts països.

Sabem que la comunitat gitana és una de les minories més marginades a tot el món. Víctimes d’estereotips negatius, discriminació i exclusió social i així i tot, el perill cada vegada és major.

Encara que hi ha un element que no podem passar per alt i que, al seu torn, està implícitament interconnectat: els moviments socials gitanos també han estat objecte de manipulació per part d’activistes ben intencionats però que no comprenen del tot la complexitat de les qüestions que enfronten les comunitats.

La manipulació dels moviments socials gitanos sovint comença amb la imposició d’agendes externes que no reflecteixen les necessitats i desitjos reals de la comunitat. Els activistes poden tenir bones intencions, però la seva falta de comprensió i d’una connexió autèntica amb la comunitat gitana significa que poden acabar soscavant la seva lluita per la igualtat i els drets humans, aplanant el camí a determinats moviments amb interessos aliens a les comunitats.

A més, alguns activistes han utilitzat els moviments socials gitanos per a impulsar agendes polítiques o ideològiques específiques. Això pot portar a una lluita interna i a la polarització dins de la comunitat gitana. En lloc d’unir-se en la lluita pels seus drets humans i la igualtat, la comunitat pot veure’s dividida per qüestions polítiques i ideològiques, la qual cosa soscava la seva capacitat per a aconseguir canvis significatius.

Un altre perill de la manipulació dels moviments socials gitanos és la cooptació. Algunes organitzacions o activistes utilitzen el llenguatge i els símbols del moviment gitano per a obtenir guanys personals o polítics. En lloc de fer costat a la comunitat, aquests individus poden utilitzar la lluita dels gitanos per al seu propi benefici, la qual cosa pot portar a la desconfiança i el ressentiment dins de la comunitat.

Això només comporta a la falta de representació i participació en la presa de decisions, la qual cosa pot soscavar l’efectivitat del moviment. És la nostra responsabilitat com a ciutadans estar atents a aquestes tendències i assegurar-nos que aquells que lideren les nostres comunitats siguin dignes de la nostra confiança.

En aquest context, la democràcia i els avanços de la comunitat poden veure’s amenaçats.

Per tant, és crucial que la lluita des de les comunitats per la democràcia i els drets dels gitanos sigui liderada per individus i organitzacions que tinguin una veritable dedicació i compromís amb la causa. Han de ser persones amb una integritat inqüestionable, que no estiguin motivades per interessos personals, sinó que lluitin per la justícia i la igualtat per a tots els membres de la societat.

Som part del procés. Som part de la solució. No siguem el detonant del problema.

Identitat i antigitanisme

by Aaron Giménez Cortés

Itinerancias

El gitano txec Stanislav Tomáš va morir a Teplice el 19 de juny de 2021, després que un oficial de policia txec s’agenollés sobre el seu coll durant sis minuts. El vídeo es va tornar viral, cosa que va provocar que els gitanos de tot Europa protestessin (…) A la República Txeca, el ministre de l’Interior elogia la policia per la seva bona feina. Després que el Consell d’Europa demanés una «recerca independent», el president txec va dir que no tenia motius per dubtar dels resultats de la investigació interna, que va trobar que el comportament dels policies era correcte. Va demanar al Consell d’Europa que oblidés el tema i passés a una altra cosa. El primer ministre txec també va expressar el suport als agents de policia implicats en l’incident[1].

“El 10 de setembre volia celebrar amb uns amics que havia aprovat la selectivitat. Vaig trucar per telèfon al restaurant d’un centre comercial i vaig dir que en seríem 14. Em van dir que per les restriccions del covid-19 ens havien de col·locar en dues taules diferents. Quan vam arribar i van veure que som gitanos ens van dir que havíem de pagar per endavant perquè ja havien tingut problemes amb gent com nosaltres”, lamenta Agustín Sánchez, un jove estudiant de periodisme del barri de la Mina[2].

Aconseguir que es llogui un habitatge una persona gitana és molt complicat. Et demanen contracte, nòmina, molts requisits. Quan ho demostres tot, et diuen que sí, però quan saben el teu cognom es fan enrere i no hi ha manera. Les immobiliàries ja no et diuen directament que no et lloguen perquè denúncies per delicte d’odi, però sí que et diuen que els clients prefereixen un altre persona (Tamara Clavería, responsable de l’Associació de Dones Gitanes d’Euskadi) [3].

Cap a les 17:30h. del 17 de novembre, la noia va buscar refugi al pati de la fàbrica d’un suburbi del Piraeus, a Grècia. Quan tracta de marxar, el seu petit cos està sent xocat no una sinó dues vegades per la porta metàl·lica corredissa. Ningú ajuda. Durant 20 minuts la nena sembla que li costa respirar, però ningú l’ajuda. Un treballador de la fàbrica passa pel costat de la noia, gira el cap i marxa. Gairebé un minut després, el treballador torna i en comptes d’ajudar a la nena, es dirigeix al magatzem. El metratge el mostra parlant pel mòbil, tornant a passar per davant de la petita i sent indiferent per segona vegada. La va mirar, va penjar el telèfon i continua marxant. Des del primer moment, dos o tres treballadors han vist que la petita Olga es va estavellar a la porta de la fàbrica, però ningú va fer res per ajudar-la. L’informe del metge forense indica que la mort de la menor va ser lenta i tortuosa. La petita va quedar atrapada entre la porta metàl·lica i la paret durant 70 minuts. La mort de la nena gitana de 8 anys Olga va ser causada per asfixia i sagnat intern, ja que la pesada porta li va aixafar la columna vertebral [4].

Aquestes quatre notícies[5] esmentades al començar aquest breu capítol són totes bastant recents. Amb això el que es pretén mostrar és que l’antigitanisme és un problema viu a les societats democràtiques d’avui en dia. De fet, tinc la sospita que molts dels lectors d’aquest capítol i de la societat catalana i europea en general pensen que l’antigitanisme és un problema minúscul en una societat democràtica i moderna com la catalana o d’altres arreu del món occidental. Però malauradament, notícies com la mort de la petita Olga a Grècia, la dificultat per trobar habitatge a la que s’enfronten els i les gitanes, el racisme en un servei restauració i la mort de Stanislav Tomáš a mans de la policia txeca, entre d’altres que podríem trobar, ens diuen el contrari.

En primer lloc, i amb la voluntat d’aclarir dubtes sobre un concepte cada vegada més escoltat i més utilitzat per molts gitanos i gitanes arreu d’Europa, és interessant que ens preguntem: què és això de l’antigitanisme? L’antigitanisme és la discriminació específica que pateix la població gitana, i que és reconeguda mundialment per diversos organismes i institucions en l’actualitat. La Comissió Europea, per exemple, ratificada pel Consell de la Unió Europea i el Consell d’Europa, afirma que milions d’europeus d’origen romaní són objecte d’una discriminació persistent, tant a nivell individual com institucional, així com d’una exclusió social a gran escala [6]. Per tal de seguir aprofundint en aquest concepte i mirar-lo des d’una perspectiva diferent a la institucional, fixem-nos en el que ens diuen diversos acadèmics i acadèmiques gitanes al voltant del mateix: l’antigitanisme és un tipus específic de racisme que consisteix en l’hostilitat, el prejudici, i les conductes racistes dirigides cap als gitanos de manera individual o col·lectiva, tant exercit de manera privada com institucional [7].

Com es pot extreure d’aquestes dues visions del concepte, la acadèmica i la institucional, bastant similars entre si, podríem dir que quan ens referim a l’antigitanisme ens estem referint a una manera específica de racisme dirigida cap al poble gitano i que es manifesta de diverses maneres.

De fet, no només aquestes notícies mostren que l’antigitanisme és una realitat actual a les societats europees. Un informe de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de l’any 2018 evidencia que les formes més ferotges d’antigitanisme, el crim motivat per l’odi i l’assetjament, segueixen obstaculitzant la inclusió de les persones gitanes a Europa. Segons l’EU-FRA, malgrat diversos anys d’esforços d’inclusió, de mitjana, una de cada tres persones gitanes enquestades havia patit algun tipus d’assetjament (comentaris ofensius o amenaçadors en persona, amenaces de violència en persona, gestos ofensius o mirades inapropiades, correus electrònics o missatges de text ofensius o amenaçadors, o comentaris ofensius sobre ells a Internet). El que és més preocupant per a la EU-FRA és que el quatre per cent de les persones gitanes enquestades va experimentar violència física motivada per l’antigitanisme, però només una de cada tres ho va denunciar a alguna organització, inclosa la policia. La EU-FRA alerta que no s’està prestant la suficient atenció a les manifestacions d’antigitanisme que esdevenen en l’actualitat, el que disminueix la confiança dels romanís en les seves institucions públiques, i molt particularment en la llei, les polítiques i la justícia [8].

Arribats en aquest punt, molts dels lectors i lectores s’estaran preguntant: què té a veure l’antigitanisme amb la identitat? Conceptes que donen títol en aquest article. I, això és el que tractaré de respondre de manera breu i clara en les següents ratlles. Per realitzar aquesta tasca és imprescindible primer que definim què és la identitat o què entenem aquí per identitat.

La identitat, segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans és en la seva segona accepció: “Conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa[9]“. Segons el portal web diccionaris.cat, un portal de Larousse Editorial, la identitat és també en la seva segona accepció: “Conjunt de característiques culturals i socials pròpies d’una persona o d’un grup de persones[10]“. Si anem una mica més enllà i observem l’etimologia de la paraula identitat veiem que ve del llatí identitas i aquest terme prové de idem que vol dir, el mateix. Segons Anders, el terme identitat és dual perquè s’utilitza per referir-se en allò que ens fa ser persones úniques, i al mateix temps, per referir-se en allò que compartim amb altres persones sense diferència. Però des del punt de vista etimològic:

Quan considero la meva pròpia identitat, en el sentit que em fa una sola persona i diferent de les altres, penso que aquest concepte no existeix. Fem certes aproximacions, però mai no arribem a una identitat que identifiqui específicament i inequívocament la meva persona. La identitat només descriu atributs que comparteixo amb altres persones[11].

Considerant la sociologia i les aportacions d’alguns sociòlegs en aquest terme, segons Berger i Luckmann: “La identitat constitueix, per descomptat, un element clau de la realitat subjectiva i com a tal, es troba en una relació dialèctica amb la societat. La identitat es forma per processos socials[12]“. És a dir, la identitat és quelcom que es va formant en la relació individu-societat. La identitat d’algú està en gran part determinada per l’estructura social, i alhora, la identitat d’algú afecta en aquesta estructura.

Un altre autor que realitza aportacions molt bones, almenys al meu parer, sobre la identitat és Nobert Elias. El que fa amb el concepte identitat és dimensionar-lo i fa una separació entre la identitat del jo i la del nosaltres. Quan Elias ens parla de la Identitat del jo s’està referint a les característiques individuals de les persones que ens fan diferents els uns dels altres. A mode d’exemple, Elias ens parla del rostre com a signe d’identitat del jo “el rostre és, més que cap altra part del cos, el document d’identitat de la persona. La cara manifesta, en el marc de la pluralitat -doncs tots els humans la posseeixen- la singularitat de l’ésser humà[13]“. Per tant, la identitat del jo està formada per aquells elements personals dels individus que els fa diferents i distintius en els altres.

En canvi, quan ens parla de la identitat del nosaltres, la qual s’explora mitjançant l’habitus, s’està referint a la identitat col·lectiva i de grup “amb la paraula «nosaltres» es pot fer referència a cercles familiars o d’amics, (…) a agrupacions estatals nacionals, a agrupacions post nacionals, és a dir, a agrupacions continentals de diversos Estats nacionals, o a tota la humanitat[14]“.

Ara bé, tot i aquesta dimensionalització del concepte identitat que fa Elias, la identitat individual no és quelcom que s’ha d’estudiar o analitzar com un àtom aïllat de la societat, ans al contrari. Destaca en aquest sentit, la nota al peu número 6 en la obra d’Elias citada: “Que algú digui de si mateix «jo» pot fàcilment semblar l’enunciat més espontani, menys pensat, del que un ésser humà és capaç“. Ja que fins i tot allò que hom pugui pensar de si mateix en termes individuals està determinat, o si es prefereix influenciat, per la societat. Així, doncs, tant la identitat del jo com la identitat del nosaltres són, segons les aportacions d’Elias, fruït d’un procés social.

Per tant, entenem que, la identitat fa referència a les característiques que un grup de persones comparteix i que està en una relació dialèctica amb la societat. A més, la identitat s’alimenta tan d’allò compartit amb uns, com d’allò que els diferencia dels altres. De fet, la identitat és un conflicte entre el jo intern i el reconeixement extern que la societat dóna en aquest jo, és a dir, si tots fóssim iguals ningú reivindicaria la seva identitat, ja que la identitat en el seu si és fruït de la voluntat de reconeixement. Així doncs, la identitat del poble gitano està clarament vinculada amb tot allò que envolta en aquest mateix poble, especialment amb l’antigitanisme.

A mode de conclusió i tancament d’aquest breu fragment, m’agradaria tractar de manera específica la identitat del poble gitano. Després de veure què és la identitat i observar que es forma en relació amb la societat i que precisament la identitat apareix quan hi ha un conflicte entre el jo intern i el món extern que no reconeix aquest jo intern, es pot comprendre que la identitat del poble gitano no té el seu principi al nord de l’Índia, lloc del qual provenen els i les gitanes ara fa mil anys, sinó que la identitat del poble gitano neix en l’arribada d’aquest a Europa.

El que vull dir amb l’anterior afirmació és que en un context d’homogeneïtat cultural com el que el poble gitano vivia al nord de l’Índia no té cabuda la pregunta: qui sóc? És a dir, quan no hi ha més opcions i hi ha homogeneïtat la identitat no existeix. Ara bé, en l’arribada del poble gitano a Europa, en un context cultural diferent del qual aquest provenia i amb una oferta cultural heterogènia i amb valors i costums diferents als de la majoria sorgeix la voluntat de diferenciar-se, en altres paraules, sorgeix la identitat del poble gitano.

I, com és aquesta identitat del poble gitano? Què la defineix exactament? O, com la podríem explicar? El primer que s’ha de dir per respondre en aquesta pregunta és que no hi ha una única manera de ser o sentir-se gitano o gitana, és a dir, no hi ha un manual o seguit de coses que els gitanos arreu realitzen i els defineixen. Els gitanos catalans mengem escudella per Nadal, mentre que els andalusos mengen potaje. Si augmentem la nostra perspectiva i ens fixem en altres estats d’Europa hi ha gitanos musulmans i d’altres de cristians, amb tota la influència que això té a la identitat d’aquests. Per tant, el territori en el que vivim els i les gitanes marca la nostra identitat.

Ara bé, sí que hi ha certs elements que podríem definir com a claus de la identitat gitana. Aquests són: la família i la comunitat, sense la qual no es pot entendre la “gitanitat”; el respecte cap a les persones grans; la passió per la música, en el cas espanyol pel flamenc per a ser més concrets; una llengua comuna, la llengua romaní, tot i que en el cas dels gitanos de la península aquesta llengua pràcticament es va perdre per les persecucions; una història en comú que compartim tots els gitanos i gitanes; i, un origen comú en el nord de l’Índia.

Només cal fer un cop d’ull en aquests elements dels quals parlo com a elements clau en la identitat gitana per adonar-nos del vincle entre l’antigitanisme i la identitat gitana. La família com a element clau de la “gitanitat” s’entén en el marc d’un poble perseguit que troba refugi i seguretat només en la família. El flamenc està ple d’expressions tristes i plenes d’amargor. La història del poble gitano està marcada per les persecucions, l’estigma, l’hostilitat, etcètera. I, fins i tot la llengua del poble gitano ha estat perseguida al territori espanyol fins al punt que els i les gitanes espanyoles van acabar perdent el seu idioma, una de les senyals més importants d’identitat, i es va desenvolupar el caló, que és un dialecte amb paraules romanís i amb l’estructura lingüística del castellà. Per tant, la identitat gitana és una identitat de lluita i és fruït del desig de diferenciar-se i de ser reconeguts com a diferents, i, alhora com a iguals, perquè el valor de la diferència no és el valor de la desigualtat, sinó el valor de la diversitat.

 

Bibliografia

Amador, J. (2016). La “Roma response” al modelo reproduccionista. La educación, nuestra escalera para la transformación social. International Journal of Sociology of Education, 5(2), 144–163.

Anders, V. (2020) Etimología de Identidad. Recuperat de: http://etimologias.dechile.net/?identidad

Berger, P. L., Luckmann, T. (2019). La construcción social de la realidad (Vol. 975). Buenos Aires: Amorrortu.

ECRI. European Commission against Racism and Intolerance, & Council of Europe. General Policy CRI (2011) 37 Recommendation No. 13 on combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma (2011). Strasbourg.

Elías, N., Simmel, G., Schütz, A., i Cacciari, M. (2012). El extranjero. Sociología del extraño. Madrid: Sequitur.

EU-FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. (2018). A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion.

Jiménez-González, N. (2017). Guía de recursos contra el Antigitanismo. Alicante.

Macías-Aranda, F. (2017). Contributions of the Roma People to overcome Poverty and Antigypsyism through Successful Educational Actions. University of Barcelona.

Nicolae, V. (2006). Towards a Definition of Anti-Gypsyism. Beek-Ubbergen. Retrieved from http://www.ergonetwork.org/media/userfiles/media/egro/Towards a Definition of Anti-Gypsyism.pdf

 

 

[1]https://unionromani.org/2021/06/29/en-memoria-de-stanislav-tomas/

[2]https://elpais.com/espana/catalunya/2021-02-28/en-este-restaurante-los-gitanos-pagais-por-adelantado.html

[3]https://www.eldiario.es/euskadi/racismo-acceso-vivienda-euskadi-25-no-quiere-convivir-personas-gitanas_1_8147724.html

[4]https://www.keeptalkinggreece.com/2021/11/26/roma-girl-olga-crashed-factory-door/

[5] Totes les notícies han estat traduïdes per l’autor d’aquest article.

[6] ECRI. European Commission against Racism and Intolerance & Council of Europe, 2011.

[7] Amador, 2016; Jiménez-González, 2017; Macías-Aranda, 2017; Nicolae, 2006.

[8] EU-FRA. European Union Agency for Fundamental Rights, 2018.

[9] Extret de: https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=Identitat&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False

[10] Extret de: https://www.diccionaris.cat/diccionari/catala/identitat/0

[11] Extret de: http://etimologias.dechile.net/?identidad

[12] Berger i Luckmann (2019, p. 214).

[13] Elias (1987, p.224).

[14] Elias (1987, p223).

 

El canvi ja és aquí! Reflexions d’un jove gitano

by Paco Vargas

AcadèmiaGitanaDePolítica

*Inauguració de la 2a edició de la Roma Political School en el Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’Oncle Juan de Dios Ramírez Heredia i participants de  la FAGiC de Catalunya i Letras Nómadas de Portugal

El Poble Gitano està canviant. Aquesta frase pot semblar indicar massa coses i, potser, així és. Però crec que ens pot ajudar a iniciar la reflexió que, a continuació, compartiré amb vosaltres.

Crec que podem parlar de canvi puix que les necessitats, interessos i prioritats dels gitanos han donat un gir substancial en els últims temps. Encara que aquesta frase, també podria ser objecte de debat i futures reflexions que avui no abordarem.

Potser, això és producte d’un natural canvi generacional, ja que, als joves avui no els interessen les mateixes coses que ahir. Però crec que això amb nosaltres pren una dimensió diferent, ja que les nostres prioritats, necessitats o aspiracions han estat, per causa de l’antigitanisme, condemnades a la presó de la limitació de la supervivència diària, en la qual tots aquells aspectes que excedien de l’avui, no eren més que utopies per a qualsevol persona gitana.

L’antigitanisme ens arraconava a ser éssers sense somnis, sense esperances o, almenys – ja que durant segles, d’una o altra, hem resistit de diferents maneres – així ho pretenia; posant totes les eines que, en aquesta relació desigual de poder, ha fet valer contra tot el remarcable sota l’estigma gitano: art, música, tradició, història, llengua i cultura.

Però avui, personalment, detecto fruits de canvi, d’aspiracions de joves que amb orgull de ser i la força pròpia de l’edat ocupen espais que, fins al moment, quedaven reservats per als altres.

Detallaré alguns espais que considero remarcables en aquesta ocupació dels espais majoritaris i les estratègies que, crec, major rendiment ens han donat.

Comunicació. Vivim en l’era de la comunicació, tot allò que pretengui ocupar un espai de rellevància des de les idees fins a lo material, ha de ser comunicat i, aquí, les xarxes socials prenen un paper fonamental. I nosaltres, els gitanos, en aquest canvi del qual parlem, hem estat conscients d’això.

Ens interessen les xarxes socials. Ens preocupa i ens apassiona la comunicació. I això es pot veure reflectit des dels estats de WhatsApp -sovint utilitzats entre les persones gitanes, sense distinció d’edat- fins a perfils comunicatius de persones gitanes que poden ser considerades influencers. Cada dia són més les persones gitanes que es dediquen des de diferents plataformes a ser referents de moda, viatges, salut, història, activisme…

També és ressenyable la nostra perspectiva en igualtat de gènere i feminisme i, aquí, m’agradaria parlar del Congrés Internacional d’Antigitanisme de Gènere organitzat per les primes de AMUGE i Romi Berriak el mes d’octubre passat a Bilbao.

En aquest congrés, que va tenir una durada de 3 dies, desenes de dones gitanes van poder debatre i reflexionar sobre feminisme romaní i extreure conclusions de la nostra perspectiva en relació a la igualtat de gènere i a la lluita històrica de les dones gitanes en aquest sistema-món antigitano i patriarcal. I és en aquest precís àmbit on jo albiro els fruits d’un canvi material entre els gitanos.

Pot ser que això sempre estigués dins de nosaltres, però ara tenim la força, el coratge i les eines per dir-ho davant el món, per fer-ho des del coneixement i el rigor; creant narratives esperançadores i de contribució no tan sols per a les gitanes, sinó per a tota aquesta societat.

A nivell de participació, el canvi també és substancial, hem fet el pas de sortir de les nostres associacions/entitats gitanes – que ha estat l’espai històric més explícit de participació entre els gitanos – per a fer el salt des de les xarxes socials (eina per a la participació activista), fins a la política més convencional. Diferents persones gitanes assenyalen la importància d’ocupar espais en la política convencional, dins dels partits, si realment volem veure canvis, encara que comencem pel simbòlic, que és igualment important. D’aquí emana el canvi de situació del terme ‘antigitanisme’ en l’última dècada i l’actual Subcomissió per un Pacte d’Estat contra l’antigitanisme, com aterratge material de l’aconseguit mitjançant l’acció participativa, a tots els nivells, d’aspectes simbòlics, com l’acceptació del terme.

Potser això també hagi estat possible amb la presència dels diputats gitanos Ismael Cortés, Beatriz Carrillo i Sara Giménez en la política nacional. Però això només reforça lo comentat anteriorment, la presència, la nostra presència en espais de decisió s’antulla indispensable. I això és tan indispensable com que, des de les nostres entitats gitanes, es reforcin aquests aspectes. D’aquí neix l’Acadèmia Gitana de Política que va iniciar FAGiC l’any passat i que té l’objectiu d’impulsar des de la base, la participació dels i les joves gitanos/as.

Puix que, assenyalar un congrés organitzat per dones gitanes o una acadèmia gitana de política, sota el paraigua d’una organització gitana, m’indica canvi material en les estructures d’organització de la societat civil gitana. Era impensable el foment d’aquesta mena d’accions fa alguns anys, i no massa. Però el canvi és present en tots els nivells o, almenys, així m’ho sembla, sense pretendre indicar en cap dels casos que el camí ja està fet, sinó que els traços que estem començant a dibuixar tindran un major impacte en les nostres vides i les vides de la nostra gent.

I amb aquestes paraules m’agradaria encoratjar a la nostra gent a sortir del negativisme en què intenten sumir-nos els prejudicis d’aquells que mai han vist, ni veuran un canvi en nosaltres.

El Poble Gitano ha resistit i ho continuarà fent, i tots hem de continuar remant perquè el nou any porti tot allò que al 2022 no li va donar temps a portar-nos, i perquè deixi enrere tots aquells episodis que tant de dolor ha portat a la nostra gent. Sense oblidar als nostres cosins i cosines, sempre en la nostra memòria, fent-nos més fortes. Aquest és el canvi que veig i espero.

Baxtaló Nevó Berś. ¡Opre Rroma!