La lluita contra l’antigitanisme. Una lluita sense treva.

by Aaron Giménez Cortés

Actualment estem vivint una crisi sense precedents. La crisi generada pel Covid-19, un tipus de coronavirus que es va originar al desembre de 2019 a la regió xinesa de Wuhan[1] i que actualment és una pandèmia que té conseqüències a molts països del món. Des del 31 de gener d’aquest 2020, es va confirmar el primer cas a l’Estat espanyol per part del Ministeri de Sanitat[2] a la Gomera, Canàries. Poc després, el 25 de febrer d’enguany, el Departament de Salut va confirmar el primer cas positiu de Covid-19 a Catalunya[3].  Des d’aleshores la situació sanitària al territori català i a tot l’Estat espanyol és complicada. Tant és així, que el 14 de març, el Gobierno va decretar l’Estat d’Alarma[4] aixoplugat per l’article 116 de la Constitució i aquest després de diferents prorrogues segueix activat, tot i que ara, en fase de “des-escalament”. Les xifres de persones contagiades i de morts per aquesta pandèmia són aterradores. En el moment en què escric aquest article, dia 13 de maig del 2020, es considera a nivell global que hi ha uns 4 milions de casos diagnosticats i quasi 300.000 defuncions pel Covid-19[5]; a Espanya uns 228.600 diagnosticats i unes 27.000 defuncions; i, a Catalunya[6] uns 56.000 diagnosticats i unes 5.600 defuncions.

No hi ha dubte que aquesta situació és molt dolenta i aquesta crisi, que és de naturalesa sanitària, té efectes o deriva en crisi política, econòmica i social. És a dir, la crisi del Covid-19 és una crisi sanitària, política, econòmica i social. Sanitària en tant que afecta a la salut de les persones, i per tant, al sistema sanitari del nostre país que s’ha vist desbordat en aquesta situació. Política perquè el repte que té al davant la classe política és un repte amb majúscules, ja que la gestió de tota aquesta situació no és quelcom fàcil. Econòmica en tant que la situació ha obligat a aturar l’activitat econòmica a fi d’evitar a la mida del possible l’augment de contagis i això està generant una quantitat ingent d’ERTO, de gent a l’atur, d’empreses que no saben si obriran de nou, etcètera. I, social, ja que lògicament, això afecta a les famílies i a les persones arreu del territori català generant noves maneres d’organització social que afecten a les relacions familiars, relacions amb els amics/es, etcètera. Així, doncs, una crisi que és de caire sanitari travessa totes les dimensions de la societat, i per tant, no podem només actuar en termes sanitaris en el marc d’aquesta pandèmia, sinó que hem d’actuar a tots els nivells donades les conseqüències d’aquesta situació.

Ara bé, hi ha quelcom que existia abans d’aquesta pandèmia i que ara continua existint, és a dir, la situació del Covid-19 no ho ha aturat, això és l’antigitanisme. L’Antigitanisme és la discriminació específica que pateix la població gitana, i que és reconeguda mundialment per diversos organismes i institucions en l’actualitat. La Comissió Europea[7], per exemple, ratificada pel consell de la Unió Europea i el Consell d’Europa[8], afirma que milions d’europeus d’origen romaní són objecte d’una discriminació persistent, tant a nivell individual com institucional, així com d’una exclusió social a gran escala. És a dir, tal i com indiquen diversos acadèmics gitanos, l’Antigitanisme és un tipus específic de racisme que consisteix en l’hostilitat, el prejudici, i les conductes racistes dirigides cap als gitanos de manera individual o col·lectiva, tant exercit de manera privada com institucional[9]. La situació actual sanitària pràcticament ha aturat l’economia, ha trastornat la vida política, ha revolucionat la forma de relacionar-nos socialment, per exemple, ja no és estrany anar a veure als pares mitjançant vídeo trucada en alguna aplicació, però com es diu popularment, hi ha coses que no canvien. I, l’antigitanisme no s’ha confinat a casa ni ha aturat la seva activitat.

Només ens cal un tomb per les xarxes per adonar-nos d’acusacions discriminatòries cap al poble gitano acusant-los de ser irresponsables amb el confinament, i per tant, de propagar el virus. Només a mode d’exemple, a Twitter podem trobar comentaris i piulades de l’estil: “Estoy cansado de ver grupos de gitanos de 20 por la calle juntos y a cualquier hora. Y no pasa nada“; “Los gitanos se ve que no les gusta cumplir las leyes de confinamiento“; “Si los gitanos no cumplen como los demás españoles, entonces habrá que hacerles cumplir por la fuerza“.

A més, en els últims dies ha succeït un crim esgarrifós a Huelva, concretament a Rociana, on un home de 45 anys que anava acompanyat d’un dels seus 4 fills de només 7 anys va ser assassinat per un altre home que estava vigilant la seva finca i “creia que anava a robar-li” i li va disparar 2 trets, un al cap i un altre al pit. El difunt, era un home gitano i de la mateixa manera que he posat d’exemple abans, només ens cal mirar de nou a les xarxes socials i ens trobem amb comentaris com: “los gitanos os lo pensaréis dos veces antes de robar“; “gitanos gitaneando que se joda“; “muy grande este señor enseñándole a los gitanos la única ley que conocen, dos tiros bien dados“; etcètera. I, això no fa més que reflexa, que l’antigitanisme no descansa ni es confina i que per tant, aquesta és una lluita sense treva.

Per això mateix, i en la línia del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya[10], en el qual un dels objectius resa de la següent manera: “Millorar la imatge social del poble gitano a Catalunya per lluitar contra l’antigitanisme” des del Programa del Poble Gitano i la Innovació Social s’impulsa i proposa al 2017 la creació d’una llei en contra de l’antigitanisme a fi de tenir un marc legal que castigui els delictes d’odi en contra de la població gitana. Una llei que es va proposar des del Pla Integral del Poble Gitano i va ser ratificada pel Consell del mateix i per diferents entitats i activistes/as gitanos d’arreu de Catalunya i que actualment es troba en fase d’elaboració. Aquesta llei, veient els actes descrits a dalt, és quelcom necessari per lluitar contra l’antigitanisme a fi de tenir una societat més justa i equitativa.

Per tant, faig una crida a lluitar contra aquesta pandèmia global tots units, des del respecte, la tolerància i la justícia. Perquè l’antigitanisme és una lacra que no s’atura per res, però aquells que treballem per un món més just, en el meu cas treballant per al poble gitano, tampoc baixarem els braços i farem tot el possible per aconseguir els nostres somnis. Així, doncs, emulant al mític activista pels drets civils als EUA, Martin Luther King, jo tinc un somni, el somni d’una societat que lluita unida contra aquesta pandèmia; el somni que a la societat regni el respecte; el somni d’una societat on no hi hagi antigitanisme.

 

 

Bibliografia

Amador, J. (2016). La “Roma response” al modelo reproduccionista. La educación, nuestra escalera para la transformación social. International Journal of Sociology of Education, 5(2), 144–163.

Council of Europe. Declaration Decl-01.02.2012E of the Committee of Ministers on the Rise of Anti-Gypsyism and Racist Violence against Roma in Europe (2012). Strasbourg.

ECRI. European Commission against Racism and Intolerance, & Council of Europe. General Policy CRI(2011)37 Recommendation No. 13 on combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma (2011). Strasbourg.

Jiménez-González, N. (2017). Guía de recursos contra el Antigitanismo. Alicante.

Macías-Aranda, F. (2017). Contributions of the Roma People to overcome Poverty and Antigypsyism through Successful Educational Actions. University of Barcelona.

Nicolae, V. (2006). Towards a Definition of Anti-Gypsyism. Beek-Ubbergen.

 

[1]Informació extreta de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

[2]https://twitter.com/SaludPublicaEs/status/1223370043561598981

[3]https://www.lavanguardia.com/vida/20200225/473782485232/coronavirus-primer-caso-cataluna.html

[4]https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx

[5]Entre d’altres: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 i https://elpais.com/sociedad/2020/04/09/actualidad/1586437657_937910.html

[6]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg2NjBkYjQtNWMyZS00YWZlLWIxZWMtM2UyMDAyNDZiYTI2IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9

[7]https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-13-on-combating-anti-gypsyism-an/16808b5aee

[8]https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0294_EN.html

[9] Vegeu la bibliografia.

[10]https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/05plansactuacio/Poble_gitano/Pla_integral_poble_gitano_catalunya_2017_2020.pdf